Emma 06 26697631 Ruth 06 30512649 info@hondendaguitlaat.nl

Tarieven en voorwaarden

2016

Voorwaarden:

De opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn, waarbij eventuele schade veroorzaakt door de hond(en) onder de dekking valt.

De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeënt te zijn met de coctailenting en tegen kennelhoest nummer 8 (Bordertella) te zijn gevaccineerd. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien.

Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer voorafgaand op de hoogte te stellen van loopsheid en evt. Ziektes en andere bijzonderheden.

Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om in geval van calamiteiten een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen op kosten van de opdrachtgever.

U geeft uw hond altijd op eigen risico af op Hondendaguitlaat

Alle prijzen, weergegeven in de tarievenlijst, zijn actueel en incl. B.T.W.

Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en letsel zonder enig opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en).

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden honden te weigeren.

Opdrachtgever is verplicht het aanmeldformulier volledig naar waarheid in te vullen.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dagen en tijden. Bij absentie/verhindering dient